PHP shell_exec() 使用 Bash shell 執行

PHP shell_exec() 於 Linux 預設會使用 sh 來執行程式, 但是否些狀況會需要使用 bash 等等的 Shell, 要怎麼作呢?

PHP shell_exec()、exec() 使用 Bash shell 執行程式

使用 bash -c 來執行即可, 如下述範例:

  • exec("/bin/bash -c \"echo $foo > bar.txt'\"");
  • shell_exec("/bin/bash -c exec 3<>/dev/tcp/www.google.com/80; echo -e "GET / HTTP/1.1\n\n" >&3; cat <&3");

相關網頁

作者: Tsung

對新奇的事物都很有興趣, 喜歡簡單的東西, 過簡單的生活.

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料